KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ sáu - 22/06/2018 05:41
KÊ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TH THANH MAI

Số: 37 /KH-THTM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Mai, ngày  18  tháng 05  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

 
 
 
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Công văn số 1352/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;
Căn cứ Kế hoạch số 1048/KH-PGD&ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 huyện Thanh Oai  năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào số lượng điều tra trẻ sinh năm 2012 thuộc tuyến tuyển sinh của Trường Tiểu học Thanh Mai và điều kiện thực tế của nhà trường;
Trường Tiểu học Thanh Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập  giáo dục tiểu học.
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục hiện hiện chủ trương “ Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô
tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp).
2. Yêu cầu:
- Thực hiện điều tra chính xác trẻ ở độ tuổi  sinh năm 2012 trên địa bàn tuyến được phân tuyển sinh. Thực hiện đúng quy định về phân tuyến tuyển sinh,
không vượt chỉ tiêu số HS, số lớp được giao, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, đảm bảo cho tất cả HS của trường được học 2 buổi/ ngày.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; Thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT Thanh Oai. Nhà trường không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
B. NỘI DUNG
1) Phương thức và đối tượng
- Phương thức: Xét tuyển.
2) Đối tượng, độ tuổi dự tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:
a. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2018 - 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 227 học sinh/6 lớp. Bình quân 37,8 HS/lớp.
b. Tuyến tuyển sinh:
Học sinh thuộc xã Thanh Mai, gồm 3 thôn: My Hạ, My Thượng và My Dương.
- Học sinh có Hộ khẩu thường trú hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại xã Thanh Mai của công an xã.
c. Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2012) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi, tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
3) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin học (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã (Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện).
4) Thời gian tuyển sinh:
  - Đợt 1: Tuyển sinh đúng tuyến (Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến):
* Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018.
- Nếu CMHS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, máy tính bảng….): truy cập trang web http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và thực hiện theo các bước sau:
          Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến
CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.
Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh
CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2018 - 2019.
Bước 3: Đăng ký tuyển sinh
CMHS nhập mã số và mật khẩu, đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.
Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.
Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Bước 5: Đăng ký thành công
Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.
CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng kí tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.
- Nếu CMHS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin: Đến địa điểm có máy tính kết nối internet hoặc đến trực tiếp nhà trường để đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
+ Thời gian: Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.
+ Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Thanh Mai
Công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
Từ ngày 06/07/2018 đến ngày 12/7/2018 nhà trường công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn
- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp) Từ ngày 13/7/2018.
* Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến ngày 18/7/2018.
- Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.
1.2. Tuyển sinh trực tiếp:
Từ ngày 13/7/2017 đến hết ngày 18/7/2017, nhà trường tiếp nhận và duyệt
hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin học (theo mẫu xuất ra từ phần mềm)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.
Thời gian: Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30. (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật)
Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm trường TH Thanh Mai
1.3. Công bố danh sách học sinh trúng tuyển:
Từ ngày 19/7/2018 đến hết ngày 21/7/2018, nhà trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn
2. Tuyển sinh bổ sung:
Trong trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được giao,  ngày 18/07/2018 nhà trường lập báo cáo và trình lên Phòng GD&ĐT duyệt, khi đã được phòng GD&ĐT huyện phê duyệt. Đến ngày 20/7/2018 nhà trường công bố số lượng học sinh được tuyển bổ sung và thông báo trên hệ thống loa đài truyền thanh xã, thôn, trên bảng thông báo của nhà trường và website của trường.
Từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018, nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)
Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin học
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú của công an xã.
Thời gian: Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.
Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Thanh Mai
3. Công bố danh sách học sinh trúng tuyển chính thức và nhập học:
Ngày 28/7/2018, nhà trường công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2018 - 2019 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://ththanhmai.thanhoai.edu.vn
Thời gian nhập học: Học sinh trúng tuyển nhập học tại trường vào 8h ngày 01/08/2017.
          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1. Hội đồng tuyến sinh:
- Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển tinh trực tuyến.
- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến.
- Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với  những trường hợp gia đình học sinh không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin.
- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo các đối tượng : ĐT1, ĐT2, ĐT3...
 
- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu  và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
2.1. Bà Đỗ Thị Kim An - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng TS trường.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT.
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2018 - 2019 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.
2.2. Bà Lưu Thị Thư- Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
    -  Phụ trách thực hiện triển khai niêm yết công khai kế hoạch, thông báo tuyển sinh tại trường, tại UBND xã và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, của các thôn xóm.
- Hướng dẫn các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, biên bản tuyển sinh theo quy định. Chỉ đạo tổ nhập dữ liệu hoàn thành đúng tiến độ.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và danh sách tiếp nhận của CBTS.
          2.3. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
          - Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ theo bảng phân công.
         - Làm báo cáo, biên bản theo yêu cầu Chủ tịch HĐTS.
II. HỒ SƠ TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Hồ sơ gồm:
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
- Kế hoạch tuyển sinh của trường
- Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (Theo mẫu của Sở GD&ĐT).
- Biên bản xét tuyển (Theo mẫu của Sở GD&ĐT).
- Danh sách ứng dự tuyển (Theo mẫu của Sở GD&ĐT).
- Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (Theo mẫu của Sở GD&ĐT).
- Tờ trình xin tuyển bổ sung (Theo mẫu của Sở GD&ĐT).
2. Số lượng:
Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 2 bộ ( 1 bộ lưu tại trường; 1 bộ nộp về phòng Giáo dục & Đào tạo theo cấp học).
III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Ngày 1/6: Hiệu trưởng nộp kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của các nhà trường trình phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai duyệt.
- Từ ngày 8/6/2018: Nộp danh sách Hội đồng tuyển sinh qua mạng theo cấp học.
- Từ 15/6/2018: Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 Nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh tại xã và tại bảng tin của trường, thông tin qua hệ thống truyền thanh của xã và của các thôn, công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
- Từ 01/7 đến 03/7/2018 CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 trên trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
    - Từ ngày 13/7/2018 đến 18/7/2018: thực hiện nhận hồ sơ tuyển sinh đúng tuyến theo qui định.
- Ngày 20/7/2018: trường báo cáo tổng hợp danh sách HS theo các đối tượng 1,2,3 (trực tuyến và trực tiếp), trình phương án tuyển sinh bổ sung học sinh không đúng tuyến (còn chỉ tiêu).
- Ngày 20, 21, 22/7/2018: trường nhận hồ sơ học sinh bổ sung  (nếu có).
- Ngày 25/7/2018: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của Trường Tiểu học Thanh Mai. Hội đồng tuyển sinh thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý./.

Link Download : Bấm vào đây 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện;
- UBND xã để phối hợp;
- Các bộ phận nhà trường: để thực hiện;
- Lưu: VP (06).
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
       
 
Đỗ Thị Kim An
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Anh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

430/PGDDT

Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Thời gian đăng: 25/06/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

163/PGD&ĐT

Hướng dẫn chọn Sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:14

1347-SGD-GDPT

Tổ chức dạy và học khi học sinh trở lạ trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chóng dịch bệnh covid 19

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:14

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/202

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ở các CSGD công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:12

QĐUB 1715

Quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:12

121 /PGDĐT-TH

V/v hướng dẫn tiếp tục dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường Tiểu học trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 07/04/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:16

37/KH-TH

kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 26/05/2019

lượt xem: 156 | lượt tải:0

1237/SGD-VP

Hướng dẫn nghỉ lễ 30 - 4 và 1-5

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 186 | lượt tải:55

170/PGD&ĐT-TH

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối kì 2

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 276 | lượt tải:85

bộ thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 229 | lượt tải:0
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây