Quy chế chuyên môn năm 2017 - 2018

Thứ năm - 25/01/2018 04:28
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TH THANH MAI
 
 
 

Số      /QCCM-THTM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thanh Mai, 10 tháng 9 năm 2017
 
 
 
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC  2017 - 2018       Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Tiểu học;
       Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
       Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Trường Tiểu học Thanh Mai ban hành quy chế chuyên môn cụ thể như sau:
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
      - Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ công tác, hội họp, học tập, báo cáo; quy định hồ sơ chuyên môn và chế độ kiểm tra đối với Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên.
     - Phạm vi áp dụng trong trường Tiểu học Thanh Mai.
     - Đối tượng thực hiện quy chế này bao gồm: Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, văn phòng, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị và các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.
PHẦN II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
       I. Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
       1. Tổ chuyên môn:
       - Vị trí – chức năng của Tổ chuyên môn: 
          Tổ chuyên môn có chức năng giúp Ban giám hiệu nhà trường điều hành các hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lý lao động của giáo viên trong tổ.
       - Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn: 
      + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
      + Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục.
      + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
       2. Thư viện:
       Thư viện là nơi lưu trữ tài liệu tra cứu, sách giáo khoa, sách tham khảo; báo chí v.v… để phục vụ cho việc dạy và học của CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường.
       3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên:
       Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Quy chế làm việc của trường Tiểu học Thanh Mai.
       a. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng chuyên môn:
       - Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
       - Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá xếp loại các môn học ở tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
       - Lập kế hoạch chuyên môn, xây dựng quy chế chuyên môn, phê duyệt và kiểm tra hồ sơ của chuyên môn.
       - Bố trí thời khoá biểu, sắp xếp các buổi dạy.
       - Tổ chức, chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra và kiểm tra theo từng định kì: cuối Học kì I; cuối Học kì II.
       - Dự giờ kiểm tra, tham gia đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học.
      b. Tổ khối trưởng:
       - Lên kế hoạch dạy học tháng, tuần trong khối, tham gia dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên.
       - Chịu trách nhiệm điều hành công việc do chuyên môn phân công.
       - Ra đề kiểm tra các kì trong năm, báo cáo các thông tin kịp thời khi cần thiết.
       - Tham gia dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học.
      c. Cán bộ thư viện:
        - Lập kế hoạch tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng thư viện chuẩn theo quy định, mua sắm thiết bị cho thư viện theo đề nghị của tổ chuyên môn và tự đề xuất. Thực hiện nghiệp vụ thư viên như nhập kho, phân loại, cho mượn, quản lí, giới thiệu sách báo, thiết bị v...v...Sắp xếp, bố trí, trưng bày sách – thiết bị trong thư viện một cách khoa học, có tính thẩm mỹ cao, hạn chế hư hỏng, có kế hoạch bảo quản, kéo dài tuổi thọ các vật dụng đồ dùng có trong thư viện. Ghi chép, cấp phát, thu nhận khi nhập và xuất sách – truyện – thiết bị - đồ dùng v...v... cho giáo viên và học sinh.
      d. Giáo viên:
       - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
       - Nghiên cứu, soạn giáo án trước 01 tuần đối với soạn in trên A4. Lên lớp phải có giáo án và các loại sổ sách theo quy định.
       - Các tiết dạy đều phải chuẩn bị và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học sẵn có hoặc tự làm.
       - Không được bỏ tiết, đi muộn về sớm, không được tự ý đổi tiết cho nhau khi chưa có sự nhất trí của Ban Giám hiệu.
       - Giáo viên viết chữ trên bảng lớp, phiếu học tập, trong giáo án phải đúng mẫu chữ viết quy định.
       - Giảng dạy, kiểm tra, xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học. Quy trình đánh giá phải chính xác, công bằng, khách quan. Không chê bai, nhận xét thiếu tính hướng dẫn.
       - Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. Mỗi giáo viên tham gia hội giảng trong trường 1 năm 2 tiết.
       - Giáo dục tập thể mỗi tuần 2 tiết: tiết 1 chào cờ đầu tuần do Tổng phụ trách Đội điều khiển, giáo viên có mặt dự và quản lý học sinh. 1 tiết sinh hoạt lớp cuối tuần do giáo viên tổ chức. Cách tổ chức phải sinh động, vui tươi, động viên; không la mắng, kiểm điểm học sinh trong các tiết giáo dục tập thể.
       - Phòng học phải sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, không dán nhện. Tường phòng học, bàn học sinh không bị viết vẽ bậy. Trang trí lớp đúng quy định trường Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn.
       - Tham gia tích cực công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở địa phương.
       - Nắm bắt thông tin kịp thời, báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định của chuyên môn, của trường khi có yêu cầu.
       - Đảm bảo ngày công làm việc trong năm học. Lên lớp đúng giờ, đúng tiết, không tuỳ tiện tự ý đổi tiết, bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, đi muộn về sớm, cắt xén chương trình. Thời gian mỗi tiết dạy trong khoảng 35 phút đến 40 phút.
       - Giáo viên thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cải tiến phương pháp giảng dạy.
       - Quan tâm phụ đạo học sinh chưa hoàn thành theo chương trình học, bồi dưỡng học sinh giỏi. Có kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh hòa nhập (đối với các lớp có học sinh khuyết tật).
       - Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của lớp.
       - Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
       - Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp học, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ học sinh.
       - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
       - Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
       II. Quy định chế độ làm việc, học tập: 
Căn cứ Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       1. Quy định thời gian làm việc:
       - Thời gian làm việc là 42 tuần (35 tuần thực học, 5 tuần dành cho học tập - bồi dưỡng nâng cao trình độ, 1 tuần chuẩn bị cho năm học mới và 1 tuần chuẩn bị cho tổng kết năm học)
       - Thời gian dạy trên lớp: Mỗi tiết dạy từ 35-40 phút, giáo viên được chủ động điều chỉnh thời gian các môn học  (nhưng phải đảm bảo về kiến thức, kĩ năng cơ bản)
       - Định mức tiết dạy thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
        2. Quy định chế độ hội họp:
        - Mỗi tháng họp CB, GV, NV 1 lần vào thứ tư tuần đầu tiên của tháng
        - Mỗi tháng họp tổ 2 lần
        - Nội dung sinh hoạt:
        + Nội dung sinh hoạt lần 1: Đánh giá hoạt động của tháng qua và triển khai kế hoạch của tháng tới
        + Nội dung sinh hoạt lần 2: Tổ chức hội giảng và rút kinh nghiệm giảng dạy. Họp đột xuất: Tổ chức họp đột xuất khi có công việc cần thiết.
       3. Chế độ dự giờ, thao giảng, làm đồ dùng, viết sáng kiến kinh nghiệm:
       - Dự giờ chuyên đề các cấp tổ chức.
       - Thao giảng 2 tiết/ năm / giáo viên.
       - Sử dụng ĐDDH sẵn có và làm thêm ĐDDH phục vụ tiết dạy đạt hiệu quả.
       - Tham gia viết Sáng kiến kinh nghiệm cuối năm học.
       4. Công tác đánh giá xếp loại học sinh:
       Thực hiện đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
       5. Thực hiện công tác dạy và học:
       Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
       Thực dạy 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần tính từ ngày 06/09/2017, học kỳ II là 17 tuần, kết thúc năm học ngày 25/05/2018.
       Thời khoá biểu: Thực hiện theo thời khoá biểu của nhà trường quy định.
       6. Chế độ báo cáo:
       Báo cáo hàng tháng, đầu năm, giữa học kì, cuối kì và các báo cáo khác khi cần có yêu cầu. Báo cáo phải chính xác tuyệt đối, đúng biểu mẫu và nộp đúng thời gian quy định.
       III. Quy định về kiểm tra, đánh giá xếp loại:
       1. Chuyên môn nhà trường:
       Trong năm kết hợp với ban thanh tra nhân dân nhà trường đánh giá xếp loại giáo viên 2 lần/năm.
       Nội dung kiểm tra, đánh giá gồm dự giờ, kiểm tra hồ sơ của giáo viên và việc học tập, ghi chép của học sinh. Ngoài ra chuyên môn nhà trường còn đi dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên theo đột xuất.
       2. Tổ khối trưởng, tổ phó:
       Mỗi tháng lên kế hoạch họp tổ chuyên môn 2 lần/tháng; kiểm tra hồ sơ giáo viên (giáo án 1 lần/tháng, các loại sổ khác 1 lần/ tháng); dự giờ, kiểm tra nề nếp lớp
       3. Đối với giáo viên đánh giá học sinh:
       Đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.về việc đánh giá xếp loại học sinh. Tuyệt đối không cho điểm dưới mọi hình thức.
       V. Tổ chức thực hiện:
       Trên đây là quy chế chuyên môn năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Thanh Mai. Các tổ khối, giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra./.
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT (để b/c)
- Các tổ trưởng, GV (để thực hiện)
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Đỗ Thị Kim An
 
 
 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Kim An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

430/PGDDT

Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Thời gian đăng: 25/06/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

163/PGD&ĐT

Hướng dẫn chọn Sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:14

1347-SGD-GDPT

Tổ chức dạy và học khi học sinh trở lạ trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chóng dịch bệnh covid 19

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:14

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/202

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ở các CSGD công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:12

QĐUB 1715

Quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:12

121 /PGDĐT-TH

V/v hướng dẫn tiếp tục dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường Tiểu học trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 07/04/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:16

37/KH-TH

kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 26/05/2019

lượt xem: 158 | lượt tải:0

1237/SGD-VP

Hướng dẫn nghỉ lễ 30 - 4 và 1-5

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 186 | lượt tải:55

170/PGD&ĐT-TH

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối kì 2

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 277 | lượt tải:85

bộ thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 229 | lượt tải:0
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây